גיטר הירו

בואו לנגן עד שהאצבעות יכאבו

© מוגז משחקים,
בית למשחקים מעולים.